EU-prosjekter


Modernisering av UAB Kriautė-produksjon
ESFIVP I 1

Målet med prosjektet er å forbedre og modernisere selskapets teknologier og prosesser, øke nivået av gjensidig synkronisering. Selskapet vil omorganisere arbeidet med produksjonslinjer ved å introdusere nytt avansert utstyr, utvide produksjonskapasiteten, øke produktiviteten og å sikre et høyt kvalitetsnivå mens det imøtekommes etterspørselen etter produktene både i litauiske og utenlandske markeder.

Prosjektet har mottatt finansiering på € 27762 fra Europeisk regionalt utviklingsfond.


UAB Kriautė, som partner, implementerer prosjektet «Lærling og kvalifikasjonsutvikling på jobb arbeidsplassen «.
Målet med prosjektet er å sikre forbedring av ansattes kvalifikasjonsnivå, deres profesjonelle mobilitet og evnen til å orientere seg om i de raskt skiftende aktivitetene i produksjonssektoren og i forhold til kravene. Under prosjektet skal selskapets ansatte heve kvalifikasjonen i to opplæringsprogram «Ingeniørkonstruktør (tekniske konstruksjoner av bygninger)» og «Produksjonsmestere i anvendelsen av digitalisering av produksjonsteknologi i produksjonen».


«UAB Kriautė» signerte en tilskuddsavtale med «UAB Investicijų ir verslo garantijos» under tiltaket «Kompetansekupong». Under prosjektet vil det kompenseres for en del av selskapets treningskostnadene av ansatte. De ansatte vil forbedre sine engelskkunnskaper. Prosjektet er finansiert av EUs strukturfond.