Om oss

„UAB Kriautė“ har arbeidet innenfor bygnings- og treforberedelsesbransjen helt siden 1987. I løpet av den lange perioden har vi tjent kundenes tillit gjennom tilbydelse av tjenester av høy kvalitet.
Akkurat nå utfører vi generelle og spesielle bygningsarbeid, produserer og installerer ramme-panel hus ved bruk av moderne produksjonslinje, vi produserer også trevinduer og annet snekkearbeid. Vi produserer også metallprodukter for selskapets produksjonsbehov.

Siden 25. april 2008 (selskapets kvalifikasjonsbevis nr. 177) har „UAB Kriautė“ blitt innvilget rett til å utføre utformingsarbeid av den spesielle delen av en bygning, byggearbeid av en bygning og en bygningsdel og utføre vedlikeholdsarbeid på kulturarvsteder.

I bedriften jobber kvalifiserte ingenører, teknisk personale som er i stand til å utføre alt arbeid nevnt i beviset. Bedriftens ingenører leter alltid etter innovative løsninger ved å implementere moderne teknologier, bruker det tradisjonelle og det nyeste byggematerialet, kan gjennomføre kompliserte prosjekter.

Selskapet har en moderne produksjonsbase som har produksjonsområde på 10 000 m2, i et område på 5ha i et industrialt område i Panevėžys, Litauen. Der produseres det byggetømmer, ulike snekkerarbeid, metallprodukter og metallkontruksjoner. Vi kan tilby transport, tørking av tømmer og høvlingstjenester.

Opptil 90% av produksjonen vår eksporteres til andre europeiske land, men vi skyver oss også til det litauiske markedet.

Selskapet vårt verner det gode navnet sitt, utfører pliktene med omhu og har som mål å forbli en pålitelig partner gjennom utvikling av virksomheten i over 30 år.

Områdene av bedriftens virksomhet

Produksjon og installasjon av ramme-panel hus og fasader

Bygg- og vedlikeholdsarbeid

Produksjon av trevinduer og -dører

Forberedelse av tømmeret og metallprodukter