ES projektai

UAB „Kriautė“ gamybos modernizavimas

ESFIVP I 1

UAB „Kriautė“ pagal 2014-2020 Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemonę „Regio potencialas LT“ įgyvendina projektą „UAB „Kriautė“ gamybos modernizavimas“

Projekto tikslas – tobulinti bei modernizuoti įmonėje veikiančias technologijas, jų procesus, keliant tarpusavio sinchronizacijos lygį. Įmonėje bus perorganizuotas gamybos linijų darbas, įdiegiant naują pažangesnę įrangą, išplečiant gamybinius pajėgumus, didinant darbo našumą bei užtikrinant aukštą kokybinį lygį ir tuo pačiu tenkinant gaminamų produktų paklausą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Projektui įgyvendinti gautas 27762 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Kriautė“, kaip partneris, vykdo projektą „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.
Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus. Projekto metu įmonės darbuotojai kels kvalifikaciją „Inžinieriaus konstruktoriaus (pastatų inžinierinių konstrukcijų)“ bei „Gamybos meistrų, taikant gamybos technologijų skaitmeninimą apdirbamojoje pramonėje“ kvalifikacijos tobulinimo mokymuose.

UAB „Kriautė“ pasirašė dotacijos sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“. Projekto metu įmonei bus kompensuojama dalis darbuotojų mokymų išlaidų. Darbuotojai gilins savo anglų kalbos žinias. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.